Dịch vụ sau sinh

Dịch vụ: Tại Spa /  Đối tượng :  Phụ nữ sau sinh  

 
DỊCH VỤ TRỌN GÓI
Tên Dịch Vụ T/gian (phút) Trọn gói (VNĐ)
Hạnh phúc dịu êm :
Số buổi chăm sóc: 6 buổi.
Thời lượng mỗi buổi: 70-80 phút
80′      1,920,000
Phục hồi sau sinh :
Số buổi chăm sóc: 8 buổi.
Thời lượng mỗi buổi: 70-90 phút
90′      3,760,000
Eo thon dáng xinh :
Số buổi chăm sóc: 10 buổi.
Thời lượng mỗi buổi: 60-70 phút
70′    3,500,000
Mãi nét thanh xuân :
Số buổi chăm sóc: 10 buổi.
Thời lượng mỗi buổi: 90-110 phút
110′     4,200,000
Đánh thức giác quan :
Số buổi chăm sóc: 15 buổi.
Thời lượng mỗi buổi: 90-120 phút
120′      7,800,000
Khỏe đẹp sau sinh :
Số buổi chăm sóc: 20 buổi.
Thời lượng mỗi buổi: 100-120 phút
120′      12,000,000
Hạnh phúc làm mẹ :
Số buổi chăm sóc: 30 buổi.
Thời lượng mỗi buổi: 100-120 phút
120′      16,900,000

ky-ten

Facebook Comments

Leave a Reply