Eo thon – bụng thẳng

Dịch vụ: Tại Spa

Đối tượng : Chị em phụ nữ

 
EO THON – BỤNG THẲNG
Tên Dịch Vụ T/gian (phút) Đơn Giá (VNĐ)
Thon gọn vùng Bụng 120′  1,500,000
Thon gọn vùng Đùi 150′  2,000,000
Thon gọn vùng Bắp Tay 120′  1,000,000

ky-ten

Facebook Comments

Leave a Reply