Triệt lông an toàn sáng da
  • Đối tượng : Chị em phụ nữ

Triệt Lông An Toàn Sáng Da

 
Tên Dịch Vụ T/gian (phút) Đơn Giá (VNĐ) GHI CHÚ
Triệt lông vùng mặt     5,500,000
Triệt lông vùng ria mép     1,500,000
Triệt lông vùng nách      4,500,00
Triệt lông vùng 1/2 tay      5,500,000
Triệt lông nguyên cánh tay       7,000,000
Triệt lông vùng lưng       8,000,000

ky-ten

Facebook Comments

Leave a Reply