Eo thon – bụng thẳng

Eo thon – bụng thẳng

Dịch vụ: Tại Spa Đối tượng : Chị em phụ nữ   EO THON – BỤNG THẲNG Tên Dịch Vụ T/gian (phút) Đơn Giá (VNĐ) Thon gọn vùng Bụng 120′  1,500,000 Thon gọn vùng Đùi 150′  2,000,000 Thon gọn vùng Bắp Tay 120′  1,000,000